Selecteer een pagina

Visie

Onze visie is, dat we graag Liefde leren leven en we in ons land, Europa en overal ter wereld mensen hier kennis mee willen laten maken. Kennis laten maken met wie Jezus (Yeshua) is. Omdat leven met en door Hem ontzettend mooi, gaaf, intensief en spannend is. Daarin kunnen we groeien door de dieptes te leren van Zijn genade, kracht en tijd. Dat is wat ons verbindt: De liefde van, voor en door Hem.

Samen zijn we een soort familie, waarin verbonden en zorgzame relaties met elkaar, voor en door Jezus, de grootste rol spelen. Je aansluiting bij onze groep geeft je niet allerlei verplichtingen. Dat neemt de verantwoordelijkheid niet weg om bij te dragen aan de beweging die we samen zijn. Ieder voor haar of hem passende wijze.

Als Jesus Freaks zien we onszelf als deel van de wereldwijde kerk; het lichaam van Christus. Daarin willen we elkaar aanmoedigen om te verdiepen, nieuwe dingen uit te proberen, om creativiteit uit te leven, in alle delen van ons leven. Daarbij maakt een ieder fouten, dat is natuurlijk een deel van het leerproces. Ter bevordering van elkaars groei, willen we leren goed om te gaan hiermee, en elkaar daarbij te helpen, op een transparante en constructieve manier.

We willen zijn als vuur, en pittig als zout voor en door Jezus in deze wereld.
Zo willen we door ons leven heen, meer van Hem laten zien. Dat is soms provocerend, soms stil op de achtergrond, en ten alle tijden groeiend in authenticiteit en met focus op God, de Heer der Heren: El Elohim.

Samen kunnen we bijdragen aan het leven in deze wereld, van genade op genade. Door bijvoorbeeld van elkaar en anderen te leren, waar nodig te protesteren en een helpende hand te bieden.
Als Jesus Freaks willen we leren leven zoals Hij het heeft voor gedaan. Er op uit gaan, en er zijn voor mensen die het nodig hebben, ongeacht wat voor achtergrond zij ook hebben. We willen er zijn voor mensen van alle (sub)culturen, omdat God alle mensen liefde biedt.
Veel mensen in onze maatschappij hebben het minder goed, we geloven dat Jezus juist ons ook op hen richt, en diegene die sociaal worden uitgesloten en gemarginaliseerd zijn.

Zo geloven we dat een liefdevolle God radicaal tegen het uitbuiten onderdrukken en vernietigen van mensen is, dat is het overtreden van Zijn gebod van Liefde: Hem volluit liefhebben, en je naaste als jezelf.  Daarom willen wij in theorie en praktijk, in daad en woord voor en door Zijn genade hier tegenwicht aan geven.

Praktisch willen we daarmee het evangelie van de verzoenende en verlossende liefde van God zichtbaar maken. Dat is waarom we, binnen de mogelijkheden die we krijgen, een wereld willen verdedigen waarin alle mensen leven in Zijn vrede en geluk; in Shalom. Laten we er zijn voor elkaar, een hechte gemeenschap vormen en strijden voor de gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht bijvoorbeeld opleiding, geslacht, religie, ethnische achtergrond of financiële situatie.

Ja, van Genade op Genade, de zonde voorbij en groeiend Liefde levend door Geloof.

Natuurlijk zijn we niet perfect. Eerder een zo geheten een ‘werk in uitvoering’.
Als freaks willen we groeien en ook elkaar aanmoedigen om bestaande kerken te versterken of om nieuwe gemeenschappen te starten.

We willen trouw blijven aan de visie die God ons gegeven heeft om Jezus’ weg bekend te maken in woord en daad.

Jesus InsideZo willen we dicht bij Hem blijven, creatiever leven, flexibeler zijn, en onszelf meer en meer openen om telkens geïnspireerd te worden door Zijn Geest. Zo kunnen we groeien en leren in constant contact te zijn, en blijven met Jezus en elkaar. Dan leren we zien wat Hij wil dat we doen, in welke hoeveelheid, op welke tijd en plaats.

Dan wordt de eenheid in Geest bewaarheid. Leestip: Johannes 14 t/m 17. Prachtig…